Anti-Discrimination NSW

Say NO to discrimination - Vietnamese


Download Say NO to discrimination - Vietnamese PDF 200KB

 

Không Để Bị Phân Biệt Đối Xử

Đừng cam chịu

Đừng để họ thoát tội.

Hãy khiếu nại – Hãy nhờ người hướng dẫn kín đáo

Tại NSW, việc quý vị bị phân biệt đối xử (đối xử bất công) vì những lý do sau đây là trái luật:

●          tuổi tác

●          khuyết tật

●          đồng tính luyến ái

●          tình trạng hôn nhân hay chung sống với người khác

●          chủng tộc

●          làm nhiệm vụ người chăm sóc

●          phái tính (kể cả cho con bú mẹ và thai nghén)

●          tình trạng đổi giới tính

 

Đạo luật này được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

●          khi quý vị nộp đơn xin việc làm

●          tại nơi làm việc

●          khi quý vị thuê nhà hay căn hộ (flat)

●          tại trường học, cao đẳng hoặc đại học công lập

●          khi quý vị sử dụng các dịch vụ như cửa tiệm, ngân hàng, bệnh viện, khách sạn, câu lạc bộ có đăng bạ, nơi giải trí và cơ sở thể thao.

Hội Đồng Bài Trừ Phân Biệt Đối Xử (Anti-Discrimination NSW) có thể hướng dẫn kín đáo miễn phí cho quý vị.

Điện thoại (02) 9268 5544 hoặc 1800 670 812 dành cho người ở ngoài Sydney. Nếu cần thông ngôn viên, trước tiên xin gọi số 131 450. Email adbcontact@justice.nsw.gov.au

Vào trang mạng: www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au của chúng tôi để tải về máy vi tính đơn khiếu nại. Quý vị có thể khiếu nại bằng ngôn ngữ của mình.