Anti-Discrimination NSW

Say NO to discrimination - Turkish


Download Say NO to discrimination - Turkish PDF 190KB


Ayrımcılığa Hayır Deyiniz

Ayrımcılığa göz yummayınız

Yapanların yanına bırakmayınız.

Şikayet ediniz – Gizli olarak bilgi edininiz

Şu konularda size ayrımcılık yapılması (size haksızca davranılması) NSW'de yasalara aykırıdır:

●          yaş

●          engellilik

●          eşcinsellik

●          evlilik veya ailevi durum

●          ırk

●          bakıcı olarak sorumluluklar

●          cinsiyet (emzirme ve gebelik dahil)

●          transseksüel durum

 

Bu yasalar şu durumlarda uygulanır:

●          bir iş başvurusu yaptığınızda

●          işyerinde

●          bir ev veya daire kiraladığınızda

●          bir hükümet okulunda, kolej veya üniversitesinde

●          dükkanlar, bankalar, hastaneler, oteller, kayıtlı kulüpler, eğlence yerleri ve spor tesisleri gibi hizmetlerden yararlanırken.

Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu (Anti-Discrimination NSW) size ücretsiz ve gizli bilgi verebilir.

Sidney dışındakiler için telefon numaraları: (02) 9268 5544 veya 1800 670 812. Tercümana gereksiniminiz varsa önce 131 450 numarayı arayınız.
E-posta: adbcontact@justice.nsw.gov.au

Şikayet formu indirmek için web sitemiz www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au 'yi ziyaret ediniz. Kendi dilinizde şikayet edebilirsiniz.