Anti-Discrimination NSW

Say No to Discrimination - Armenian                

 

Download Say NO to Discrimination - Armenian PDF 206KB


Ո՛չ Ըսէք Խտրականութեան

Մի՛ հանդուրժէք

Մի՛ թողուք որ անպատիժ մնան

Գանգատ ներկայացուցէք – Հաւատարմաբար խորհուրդ ստացէք

Նիու Սաութ Ուէյլզի մէջ հակաօրինական է ձեզի դէմ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերել (ձեզի հանդէպ անարդար վերաբերուիլ) հետեւեալ պատճառներով.

 • տարիքի
 • անկարողութեան
 • միասեռականութեան
 • ամուսնական կամ ընտանեկան կարգավիճակի
 • ցեղային
 • որպէս հոգատարի պատասխանատուութեան
 • սեռի (ներառեալ դիեցնելու եւ յղութեան)
 • սեռափոխուած գոյավիճակի

Այս օրէնքը ի զօրու է հետեւեալ պարագաներուն.

 • երբ դուք գործի մը դիմէք
 • աշխատանքի մէջ
 • երբ տուն կամ յարկաբաժին մը վարձէք
 • կառավարական դպրոցի մը, ուսումնարանի կամ համալսարանի մէջ
 • երբ կ'օգտագործէք սպասարկութիւններ ինչպէս՝ խանութներ, դրամատուներ, հիւանդանոցներ, պանդոկներ, գրանցուած ակումբներ, վայելքի վայրեր եւ մարզական յարմարութիւններ:

Հակա-Խտրականութեան Խորհուրդը (Anti-Discrimination NSW) կարող է ձեզի ձրի խորհրդապահաբար թելադրութիւններ տալ:

Հեռաձայնեցէք (02) 9268 5544 կամ 1800 670 812 Սիտնիէն դուրս գտնուողներուն համար: Եթէ թարգմանիչի մը պէտք ունիք նախ հեռաձայնեցէք 131 450: Էլեքտրոնային նամակով՝ adbcontact@justice.nsw.gov.au

Այցելեցէք մեր կայքէջը. www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au գանգատի դիմումնագիր մը ունենալու համար: Կրնաք գանգատը ներկայացնել ձեր լեզուով: