Anti-Discrimination NSW

Say NO to discrimination - Macedonian


Download Say No to Discrimination - Macedonian PDF 188KB

Речете He на дискриминацијата

Не ја толерирајте.

Hе им дозволувајте лесно да се извлечат со неа.

Жалете се – Побарајте совет во доверливост

 

Во Нов Јужен Велс, противзаконски е да бидете дискриминирани (неправедно да се однесуваат кон вас) заради вашата:

●          возраст

●          онеспособеност

●          хомосексуалност

●          брачна или домашна состојба

●          раса

●          обврска како негувател

●          пол (вклучувајќи доење на новороденче и бременост)

●          трансексуална состојба

 

Во вакви случаи важи законот:

●          кога поднесувате молба за работа

●          на работа

●          кога изнајмувате куќа или стан

●          во државни училишта, колеџи или факултети

●          кога користите услуги во продавници, банки, болници, хотели, регистрирани клубови, места каде што се одржуваат забави и спортски објекти.

 

Одборот против дискриминација (Anti-Discrimination NSW) може да ви даде бесплатни совети во доверливост.

 

Телефонирајте на (02) 9268 5544 или 1800 670 812 за лицата кои живеат надвор од Сиднеј. Ако ви треба преведувач, прво телефонирајте на 131 450.
Испратете порака преку електронска пошта на adbcontact@justice.nsw.gov.au

 

Посетете ги нашите Интернет страници на: www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au за да земете формулар за жалба. Можете да поднесете жалба на вашиот јазик.