Anti-Discrimination NSW

Say NO to Discrimination - Croatian


Download Say No to discrimination Croation PDF 188KB                 

Recite Ne diskriminaciji

Nemojte je podnositi

Nemojte dozvoliti da prođu olako.

Uložite žalbu – Zatražite povjerljivi savjet

U NSW-u je protuzakonito da Vas netko diskriminira (postupa prema Vama nepravedno) zbog Vaše:

 • starosne dobi
 • invalidnosti
 • homoseksualnosti
 • statusa u braku ili obitelji
 • rase
 • skrbničke odgovornosti
 • spola (uključujući dojenje i trudnoću)
 • neodređenog spolnog statusa

Ovaj zakon se odnosi na situacije:

 • kad se natječete za neki posao
 • na poslu
 • kad unajmljujete stan ili kuću
 • u državnoj školi, na koledžu ili fakultetu
 • kad koristite usluge službi kao npr. trgovine, banke, bolnice, hotele, registrirane klubove, mjesta zabave i sportske objekte.

 

Uprava za borbu protiv diskriminacije (Anti-Discrimination NSW) Vam može dati besplatan povjerljivi savjet.

Nazovite (02) 9268 5544 ili 1800 670 812 ako živite izvan Sydneya. Ako trebate tumača najprije nazovite 131 450. Email adbcontact@justice.nsw.gov.au

Posjetite našu Internet stranicu: www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au da "skinete" obrazac za žalbu. Možete se žaliti na svom jeziku.